Jak przebiega psychoterapia chorych na depresję

Osoby u których zdiagnozowano depresję muszą podjąć leczenie. Oprócz farmakoterapii zalecana jest także psychoterapia, gdyż połączenie obu metod daje najlepsze rezultaty.

Na czym polega ta metoda oraz jak przebiega proces leczenia, o tym poniżej.

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że psychoterapia to proces długotrwały, zazwyczaj kilkumiesięczny. Kolejną ważną kwestią jest to, że decydującą rolę ma tu postawa pacjenta tj. musi chcieć uczestniczyć w psychoterapii – bez jego zgody nie będzie możliwe jej przeprowadzenie.

Psychoterapia to proces leczenia, który polega na rozmowie z pacjentem; próba rozpoznania mechanizmów, zdarzeń, problemów depresyjnego pacjenta. To także nauka pokonywania problemów, zmiana sposobu myślenia z negatywnego (często niezgodnego z rzeczywistością) na pozytywny.

Ponadto, psychoterapeuta stara się wskazać osobie chorej na depresję sposoby radzenia sobie z trudnościami życiowymi, tak, aby samodzielnie radzili sobie z nimi radzili i odzyskali kontrolę nad życiem.

Psychoterapeuci, którzy prowadzą terapię osób chorób na depresję są doświadczeni i wykwalifikowani; dają wsparcie pacjentowi, uczą zdrowych reakcji na różne problemy i doświadczenia życiowe.

 

Problemy psychiczne i psychologiczne w Warszawie

Luty 20th, 2016 by