Marzec 15th, 2016 by admin

Choć wiele osób przywykło traktować depresję jako chorobę dorosłych lub czasami młodzieży, to dane mówią, że dotyka ona także dzieci. Procentowo wartości te nie są duże, jednak faktu jej istnienia u dzieci nie można zaprzeczyć. Statystyki mówią o około 2% dzieci, które dotyka depresja.

Jak objawia się depresja u dzieci? Niektóre objawy są takie same jak u dorosłych, a zatem są to: płaczliwość, ogromny smutek, przygnębienie. Dziecko w depresji jest niezwykle drażliwe, często się złości, rozpacza z byle powodu, jest także nastawione wrogo do otoczenia.

Charakterystyczne także jest to, że wykonując czynności, które wcześniej dziecku sprawiały przyjemność i cieszyły, teraz nie są w stanie przynieść radości. Pojawia się zobojętnienie i apatia, a także obwinianie się za zdarzenia na które dziecko nie miało wpływu.

Jeśli wymienione objawy nie zmniejszają się, i trwają bez przerwy dłużej niż 2 tygodnie, wówczas rodzice powinni udać się do specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Można także zgłosić problem lekarzowi pediatrze, który w razie potrzeby wyda skierowanie do lekarza psychiatry. Read more of this article »

Posted in Psychologia Tagged with: , , ,

Luty 20th, 2016 by admin

Osoby u których zdiagnozowano depresję muszą podjąć leczenie. Oprócz farmakoterapii zalecana jest także psychoterapia, gdyż połączenie obu metod daje najlepsze rezultaty.

Na czym polega ta metoda oraz jak przebiega proces leczenia, o tym poniżej.

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że psychoterapia to proces długotrwały, zazwyczaj kilkumiesięczny. Kolejną ważną kwestią jest to, że decydującą rolę ma tu postawa pacjenta tj. musi chcieć uczestniczyć w psychoterapii – bez jego zgody nie będzie możliwe jej przeprowadzenie.

Psychoterapia to proces leczenia, który polega na rozmowie z pacjentem; próba rozpoznania mechanizmów, zdarzeń, problemów depresyjnego pacjenta. To także nauka pokonywania problemów, zmiana sposobu myślenia z negatywnego (często niezgodnego z rzeczywistością) na pozytywny.

Ponadto, psychoterapeuta stara się wskazać osobie chorej na depresję sposoby radzenia sobie z trudnościami życiowymi, tak, aby samodzielnie radzili sobie z nimi radzili i odzyskali kontrolę nad życiem.

Psychoterapeuci, którzy prowadzą terapię osób chorób na depresję są doświadczeni i wykwalifikowani; dają wsparcie pacjentowi, uczą zdrowych reakcji na różne problemy i doświadczenia życiowe. Read more of this article »

Posted in Psychologia Tagged with: , ,

Czerwiec 3rd, 2015 by admin

W Polsce istnieje pojęcie lekarza pierwszego kontaktu albo inaczej lekarza rodzinnego. Założeniem powstania ej specjalizacji było to, aby każda polska rodzina miała lekarza, który będzie znał jej członków i opiekował się nimi od urodzenia do śmierci. Niestety założenie to nie jest wypełniane. Lekarze pierwszego kontaktu mogą przeznaczyć na pacjenta zazwyczaj ok. 5 minut. W tym krótkim czasie sprawdzają, co pacjenta boli i przepisują leki. Mało który zapyta o samopoczucie, a pacjenci też nie uważają za stosowne wspominać o tak nieistotnych sprawach, jak smutek, bezsenność poczucie bezsilności itp.

Szybkie badanie i szybka diagnoza, brak rozmowy między pacjentem i lekarzem to jedna z przyczyn zbyt rzadko diagnozowanej depresji.
Dlatego też tak ważne jest, aby opowiadać lekarzom nie tylko o bólu fizycznym, ale również problemach psychicznych. Bywa, że jest to pierwszy krok do diagnozy i terapii depresji a przy tym wielu symptomów fizycznych, które jej towarzyszą.

Read more of this article »

Posted in Psychologia Tagged with: , ,

Maj 29th, 2015 by admin

Jedną z przyczyn mogących spowodować pojawienie się depresji jest samotność i choroba. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych częstokroć obie te przyczyny nakładają się na siebie. Do tego dochodzą jeszcze problemy wynikające z ograniczeń wiekowych lub zdrowotnych i pojawia się spory problem – depresja.
Wartym podkreślenia jest fakt, że depresja to nie tylko choroba związana z psychiką. Często przejawia się ona także fizycznie. Wiele jej objawów umyka lekarzom, opiekunom, a nawet samym pacjentom, ponieważ jest tożsama z objawami charakterystycznymi dla wieku czy schorzenia. Objawy takie jak nieustanne zmęczenie, nadmierna senność albo bezsenność, czy bóle głowy to nic nadzwyczajnego w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych – stąd też stają się one niewidoczne i chorobę trudniej jest zdiagnozować.

Depresja to zaburzony stan umysłu i ciała, który należy leczyć. Jeśli najbliżsi, znajomi czy krewni zaczynają zachowywać się inaczej warto zwrócić na to uwagę i podpowiedzieć wizytę u lekarza. Należy pamiętać, że depresję można leczyć, ale nieleczona może prowadzić do śmierci.

Read more of this article »

Posted in Psychologia Tagged with: , , ,

Maj 20th, 2015 by admin

Często uważa się, że depresję trzeba leczyć silnymi lekami antydepresyjnymi, ponieważ inaczej nie będzie widocznych postępów terapeutycznych. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to do końca prawdą. Depresja to bardzo skomplikowana choroba. Jej objawy wynikają z zaburzeń pracy mózgu, ale nie zawsze leczenie wymaga farmaceutyków.
Ludzki mózg jest najbardziej skomplikowanym z narządów. Niestety zdarza się, że działa dysfunkcyjnie – np. podczas depresji. Chorobę tę można leczyć farmakologicznie, co przynosi zazwyczaj dobre rezultaty. Niestety nie zawsze. Bywa, że leki nie poprawiają stanu psychofizycznego pacjenta. Zdarza się również, że nie ma konieczności przyjmowania środków chemicznych, ponieważ wystarczy dobrze prowadzona psychoterapia.

Mózg każdego człowieka jest inny i inaczej reaguje na różne sytuacje życiowe. Czasami zdarzają się epizody depresyjne, które dają się szybko wyleczyć innym razem walka z chorobą jest długotrwała i bardzo trudna. Niemniej jednak nigdy nie należy się poddawać i trzeba walczyć. W końcu z depresją też można wygrać. Read more of this article »

Posted in Psychologia Tagged with: , ,

Maj 19th, 2015 by admin

Nasze życie w dużej mierze opiera się na pracy zawodowej. W pracy spędzamy większą część dnia i często przenosimy problemy z pracy do domu. Osoby, których zawód związany jest z dużym stresem, ogromną odpowiedzialnością oraz licznymi obowiązkami, często nie dają sobie rady z codziennymi emocjami w pracy i z upływem czasu wycofują się z życia, co niekiedy prowadzi do depresji.

Wśród zawodów, które najczęściej prowadzą do depresji są w dużej mierze te, związane z obecnością innych ludzi i stykaniem się z ich problemami. Depresyjnie działa praca pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli, pracowników społecznych, artystów, pracowników administracyjnych czy handlowców.

Kiedy praca wywołuje negatywne emocje, utrudnia codzienne funkcjonowanie w domu i zakładzie pracy, wówczas warto zastanowić się nad jej zmianą. Wprawdzie nie zawsze jest to łatwe, ale należy pamiętać, że zdrowie jest najważniejsze, a stałe podenerwowanie, zmęczenie i poczucie bezsilności może doprowadzić do poważnych problemów. Read more of this article »

Posted in Psychologia Tagged with: , , ,

Maj 9th, 2015 by admin

Depresja atakuje zarówno mężczyzn jak i kobiety. Niemniej jednak to właśnie panie są na nią bardziej narażone. Wynika to w dużej mierze z uwarunkowań charakterologicznych. Kobiety mają predyspozycje do rozdrapywania ran. Często przezywają wielokrotnie wszystkie problemy, rozpatrując je w każdy możliwy sposób. Bywa, że takie podejście pozwala na rozwiązanie kłopotów, ale bardzo często prowadzi do pogłębiającego się poczucia bezradności, bezsilności oraz braku wpływu na to, co się wokoło dzieje, a stąd już prosta droga do epizodów depresyjnych i depresji. Read more of this article »

Posted in Psychologia Tagged with: , , , ,